زمان حضرت ابراهیم(ع):

حضرت ابراهیم دو فرزند داشت به نام اسحاق(ع) و اسماعیل (ع)

حضرت اسحاق فرزندی داشت به نام یعقوب(ع) که لغب آن حضرت اسرائیل بود.

حضرت یعقوب دوازده فرزند داشت که یکی از آنها یوسف(ع) بود.

حضرت یوسف در اواخر عمر خود وصیتی کرد:

فرمود:ای خواندان من ای اهل بیت من بدانید، که بعد از من مردم به شما حسادت میکنند و نمیگذارند که شما حکومت را به دست بگیرید و شما را به استضعاف میکشانند ای بنی اسرائیل.

بعد فوت حضرت، مردم شورش کردند

شخصی را روی کار گذاشتن به نام فرعون.

فرعون شد حاکم و همه کاره مصر

بنی اسرائیل به شدت پایین آمدن و ضعیف شدند وبه بردگی و بندگی گرفته شدند.

بنی اسرائیل مژده آمدن مردی را در خود داشتن به نام موسی(ع)

-احرام ثلاثه را کسانی ساختند که به آنها ماسون گفته میشود

ماسون به معنای بنّا میباشد

احرام ثلاثه به گونه ای ساخته شده که مردم کنون در شگفت مانده اند که بحث قرنیت را اینقدر دقیق در آن رعایت کرده اند.

حضرت موسی به دنیا آمد و حکومت را به دست گرفت

در این زمان ماسونها که در ذیل حکومت مصر کار می کردند یک سری فعالیت های زیرزمینی انجام میدادند که به آن کابالا می گفتند و خواستار حکومت کردند را داشتند

اینها آمدند منافقانه دین حضرت موسی را پذیرفتند

بعد از مرگ فرعونیان یک سری جریاناتی اتفاق افتاد که ماسونها به دلیل اینکه نمیتوانستند به بیت المقدس وارد شوند مجبور شدن  در بیابانها سرگردان بمانند حضرت موسی و ماسونها چهل سال در بیابانها سرگردان بودند در این زمان حضرت موسی(ع) شروع کرد به آموزش دادن اینها از جمله چهره شناسی و تاکتیکهای شیپور زدن

 - مراسم شیپورزنی در مناطق اسرائیل نشین فلسطین در حال اجرا می باشد که در این مراسم مردم در یک روز به دشت می روند و با شیپور به همدیگر علامت میدهند و این یکی از اعمال عبادی و مقدس آنها می باشد.

در این زمان بود که حضرت موسی(ع) از دنیا رفتند.

ماسونها با تعلیماتی که فرا گرفتنده بودند وبا یکسری تعالیمی که از قبل میدانستند وتفکراتشان با خود گفتند که ما میتوانیم که خلقت را اداره کنیم

(یعنی اینکه خدا این وسط هیچ کاره است)

آنها شروع به برنامه ریزی کردند.

پیامبران زیادی آمدند

در یکی از نقل ها آمده است که در یک بین الطلوعین(از نماز صبح تا طلوع آفتاب) هفتاد پیغمبر خدا را کشتند و بعد بدون اینکه هیچ اتفاقی افتاده باشد بر سر کار خود رفتند، این پیامبران به خاطر این کشته شدند که میگفتن تفکر اشتباه است خدا تنها خالق و مدبر اموراست.

یک پیامبر قوی تر از همه دراسرائیل نازل شد به نام عیسی(ع) (حضرت عیسی(ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل می باشد).

ایشان را نیز به استضعاف کشیدند و نگذاشتند که فعالیت کند، بعد از چند سال با آن حضرت کاری کردند که خداوند ایبشان را به آسمان برد.

- در مسحیت یک شخصیت وجود دارد که برایشان خیلی مقدس میباشد به نام پولس(پاپ ژان پول به همان پولس بر میگردد).

- پولس: بنا به گفته مسیحیان و تعاریف ما، یک یهودی بوده است به نام شائول(شائول فردی به شدت مسیحی کش بوده).

- یک روز مسیحیان در شهر بودند و می بینند که شائول در حال آمدن به سمت آنها می باشد همه از ترس فرار می کنند. شائول به کلیسا می رود ومشغول عبادت می شود وقتی مردم او را در حال عبادت میبینند، از او میپرسند چه شده تو همیشه مسیحی را می کشتی اما حالا در کلیسای مسحیت عبادت می کنی! او گفت در راه داشتم می آمدم که مسیح بر من نازل شد و گفت بسست دیگر اینقدر پیروان مرا کشتی دین مرا تبلیغ کن و تا آخر عمرش خدمتهای زیادی به مسحیت کرد.

- انجیلهای کنونی که به این وضعیت افتاده است حاصل زحمتهای ایشان می باشد، مسیحیان کنون به هر راه رفته اند حاصل زحمتهای ایشام می باشد.

- کسانی فهمیدند که شائول دارد به اینها خیانت می کند و دینشان را تغییر می دهد که یکی از این افراد برنابا بود(در انجیل برنابا اسم پیامبر اکرم(ص) وجود دارد که مسیحیان آن را قبول ندارند) برنابا این قضیه را فهمید ولی او را کشتند.

گذشت تا به اسلام رسید

ماسونها فهمیدند که پیغمبر آخرالزمانی خواهد آمد و کاروبار اینها را بر هم میزند کسیکه با آمدنش حکومت الله رادر زمین پیاده می کند.

- لذا دیده م یشود که یهودیان که مرکز زندگیشان در مصر بوده به یکباره سر از مدینه در می آورند.

 اینها آمدند به جزیرة العرب، تا جلوگیری کنند از بزرگ شدن پیامبراسلام. پیامبر برای نجات جان خودش به بیابان رفت پیش حلیمه خاتون(دایه حضرت) و پیامبر اسلام را از مادر خود آمنه جدا کردند. در این زمان پدر پیامبر عبدالمطلب و عموهایش از او به شدت مراقبت می کردند چون می دانستند که این همان پیامبر است.

حضرت می خواستند که بیت المقدس را تصرف کنند چون بیت المقدس جز فتوحات پیامبر بود و جزو قراردادهای الهی می باشد که این از دستشان گرفته نخواهد شد. الان بیت المقدس جایی است که یهودیان آنجا مرکز حکومت خود می دانند.

پیامبر چندین بار لشکر کشی کرد بخصوص در آواخر عمرش و باز هم نشد.

و دین را تغیر دادند.

قرن وسطی:

در اروپا زمانی بود که کلیسا حکومت می کرد و به خاطر فساد آن از هم پاشیده شد اما قبل از اینکه از هم بپاشد چون حکومت، کلیسا را قبول نداشت فقط یک جا بود که ماسونها می توانستند در آنجا فعالیت کنند و آن هم اسکاتلند بود.

- اسکاتلند جایی بود که اولین لژ فراماسونی در آنجا بنا شد(فراماسون یعنی بنّای آزاد،کسیکه هر چیز دوست دارد بنا میکند).

فراماسونها فعالیت های سرییشان را در آنجا شروع کردند، و شروع کردند نفوذ کردن در سیاست مدارها تا وقتی که حکومت کلیسا از هم پاششیده شد.

 زمانی که کلیسا از هم پاشیده شد آنها شروع کردند بنا کردن لژهای خود  در مناطق دیگر.

زمانی که قاره آمریکا کشف شد اینها آمدند و قاره آمریکا را بنا کردن.

- لذا دیده م یشود که شهر نیویورک یک هندسه خاصی دارد و دیده می شود که عقاید فراماسونها در آن پیاده شده است و کاملا واضح هم می باشد.

اینان آمدند برای سیاست مدارها بحث فراماسونها و کابالایی را راه انداختند

و برای ادیان و تفکرها یک مذهب ساختند به نام ساتانیسم یا شیطان پرستی.

شیطان پرستی بنا شد تا جوانان متدیّن را به انحراف بکشانند، لذا دیده می شود که عقاید شیطان پرستی از کثیف و پلیدترین عقاید می باشد.

 و اینگونه شروع به کار کردن کردند برای اینکه فقط عقاید خود را مطرح کنند و یهودی ها در حالت مذهبی خود باقی بمانند و بقیه ادیان قربانی شوند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

یکی بنیان گزار شیطان پرستی

از علاماتی که شیطان پرستان استفاده می کنند ستاره پنج پر می باشد که در گردن این فرد دیده می شود  هم اکنون نیز شیطان پرستان از این علامت بسیار استفاده می کنند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نماد دست شاخ دار

این علامت که به دست شاخ دار معروف است از علامتهایی است که فراماسونها استفاده می کنند، در موزیک رپ یا متال هم دیده شده است که از این حالت بسیار استفاده می کنند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ساختمان پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا)

در تصویری که از عکس ماهواره ای  گرفته شده است. در این  دیده می شود که این ساختمان از یک پنج ضلعی ساخته شده است که در وسط آن یک ستاره پنتاگرام جای می گیرد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


لژهای بنا شده در اروپا

در شکل بالا نقشه کشور آمریکا دیده می شود که اگر از ساختمان پنتاگون یک خط راست به سمت بال کشیده شود به ساختمان کاخ سفید می رسیم، کاخ سفید با میدانهای اطرافش تشکیل یک پنج ضلعی را می دهند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نماد گونیا و پرگار

یکی از مهمترین علامتهای  فراماسونها می باشد

که در وسط آن حرف انگلیسی جی نوشته شده      

این حرف مخفف کلمه انگلیسی  

) است که به معنای بز می باشد و اشاره به بز بافومت دارد.GOAT(  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

آقای اسپیلبرگ یکی از فراماسونها می باشد

این کارگردان به تازه گی در حال ساخت فیلمی می باشد به نام تین تین در تهران. که این قضیه نشان دهنده این می باشد که آنها برای ایران هم در حال برنامه ریزی کردن هستند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


اسپایدرمن

این فیلم با تمام هزینه هایی که داشت فقط یکی از نمادهای شیطان پرستی را معرفی  کرد.

در تحلیل این فیلم آمده است که:

وقتی اسپایدرمن فهمید که از یک قدرت جادویی(حالت عنکبوت)  بهره میگیرد دست وانگشتهای خود را به طرق مختلف گرفت تا بتواند آن تار و آن قدرت جادویی  را آزاد کند وقتی که دست و انگشتان در این حالت قرارگرفته شد تار از دستانش خارج شد. کارگردان با این گرفته شدن این حالت میخواست قدرت جادویی داشتن  این حالت را نشان دهد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نماد آنتی کرایس

اگر این لغت در عربی و در فارسی به دنبال معادل گرفته شود به یک جمله رسیده می شود به نام دجّال.

دجال:

فردیست یک چشم قبل از ظهور می آید و کسی است که در مقابل منجی عالم می ایستد و دارای علمی می باشد که می تواند از زمین گیاه بپروراند و از آسمان باران نازل کند، که تا کنون  علم بشر به این حد رسیده است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شیطان پرستان به شدت به دنبال خراب کردن مسجد القصی می باشند کمااینکه خیلی از انسانها هنوز از عکس واقعی مسجد الاقصی بی خبر هستند البته مقصر اصلی از بی خبر بودن نسبت به عکس مسجد الاقصی مسؤلین می باشند چرا که هر بار می خواستند که مسجدالاقصی را نشان دهند مسجد قبة الصخره را نشان می دادند، یا اینکه بر روی اسکناس پنجاه تومانی ما هم شاید به اشتباه به جای مسجد الاقصی عکس مسجد قبة الصخره را کشیده اند فراماسونها با نشان ندادن عکس واقعی مسجد الاقصی به دنبال خراب کردن آن می باشند به طوری که هنگامی که این کار را عملی کردن کسی از خراب شدن این مکان مقدس خبر دار نشوند.

فراماسونها این عقیده را دارند که در زمان ظهور دجال نباید اولین قبله مسلمین روی زمین باشد همچنین آنها با خراب کردن مسجد الاقصی به دنبال ساختن معبدی می باشند به نام معبد سلیمان و در آن معبد شخصیت آنتی کرایس را به سلطنت برسانند و طبق گفته های خودشان در دهه ی اول قرن بیست و یکم به این خواهند رسید(که همین دهه می باشد یعنی تا دو یا سه سال آینده و کارهای انجام داده شده آنها در اطراف مسجد الاقصی  بیانگر این موضوع می باشد).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عکس نماد چشم

در فیلم ارباب حلقه ها نیز با هزینه ی کلانی که ساخته شد فقط یکی از نمادهای شیطان پرستی را معرفی کردند.

نماد معرفی شده در این فیلم نماد چشم می باشد کا اشاره به فردی یک چشم به نام  دجّال یا آنتی کرایس می باشد.

که در روایات ما نیز آمده است که دجّال همان مرد یک چشم می باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

دلار آمریکا

چنانچه یک ستاره شش پر برروی حرم این دلار کشیده شود حرف هایی را نشان میده که این حروف نشان دهنده ی کلمه ماسون می باشد. و این خود نشان دهنده دقت فعالیت های آنها می باشد.

در سمت دیگر دلار عکس یک عقاب دیده می شود که بالهای خود را باز کرده است. مشاهده می شود که در زیریکی از پاهای آن سیزده تیر و درزیر پای دیگر سیزده شاخه پر گندم می باشد ستاره روی سر این عقاب هم به شکل ستاره پنتاگرام است که خود از سیزده ستاره تشکیل شده است و خطهای سفید وقرمز زیر این عقاب هم سیزده تا می باشد.

سیزده عددی دوست داشتنی و مقدس در نزد فراماسونها می باشد، در حالی که این عدد در مسحیت عددی منفور تعریف شده است.

در روی طرف دیگر دلار عکس جرج واشنگتن دیده می شود که اولین فراماسونی بود که به ریاست جمهوری رسید

واشنگتن کسی بود که جزو اولین رئیس جمهورهای آمریکا بود و جزو فراماسونهای اعظم هم بود

او دارای درجه 33 بود. کسیکه به این درجه برسد به نام فراماسون اعظم شناخته می شود.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ماکت معبد سلیمان

حضرت سلیمان(ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود ایشان با قدرت های ویژه ای که خداوند در اختیارشان قرار داده بود شیاطین را(فراماسونها) که داشتند در حال ترویج جادوگری بودند را به بند کشیدند.

زمانی که حضرت سلیمان(ع) از دنیا رفتند فراماسونها ادعا کردند که حضرت سلیمان پیامبر نبود یک جادوگر بزرگ بود یک فراماسون اعظم بود.

لذا میخواهند مسجدالاقصی را خراب کنند و معبد سلیمان رااز این باب، برای ظهور دجّال(آنتی کرایس) آماده کنند.

در قرآن شواهدی در باب حضرت سلیمان(ع) آمده است که فرموده:

سلیمان کافر نشد بلکه شیاطین(فراماسونها) بودند که به مردم سحر وجادو گری می آموختند.

 

فراماسونها در کل دارای دو جبهه می باشند:

جبهه اول:جبهه عقیدتی می باشد

 1- یهودی: که رابطه دو طرفه با هم دارند یعنی خود یهودیا فراماسون میباشند و فراماسونها یهودیت را تشکیل میدهند به خصوص اسرائیلیها.

2- مسیحیت: نوانجیل ها، کسانیکه به مسیحییه صهیونیسم معروف می باشند(جورج بوش) آنها کسانی هستند که قداستی که یهودیان برای اسرائیل قائلند آنها هم قائلند. قداستی که آنها دارند به این علت که آنها می گویند معبد سلیمان می خواهد بنا شود تا مسیح در آنجا متولد شود.

3- اسلام: بهائیت، لذا دیده می شود که مقبره بها الله در اسرائیل است و آنجا به عنوان یک زیارت گاه پذیرفته شده است.

جبهه دوم: جبهه ی سیاسی ، نظامی و فرهنگی می باشد

این جبهه اول در اسکاتلند شکل گرفت بعد در اسرائیل و بعد در آمریکا و بعد درسازمان ملل متحد که توسط فراماسونها تأسیس شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آرم سازمان ملل متحد

در درون آرم سازمان ملل متحد  نقشه دنیا طراحی شده است.

دایرهایی  که بر روی نقشه دنیا کشیده شده است با خطهای مختلفی تقسیم شده است که اگر تعداد آنها شمارش شوند، 33 تا می باشند.

33 درجه یکی از ارقام مورد علاقه فراماسونها  می باشد

در زیر نقشه دنیا دو شاخه برگ زیتون مشاهده می شود که سیزده تا پر دارد کما اینکه این شاخه را در پای عقابی که پشت دلار آمریکا بود نیز دیده شد.

و در آخر

روایتی از امیرالمؤمنین(ع):

هیچ کسی به هیچ قومی خودش را شبیه نکرد مگر اینکه نزدیک است جزوی از این قوم شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹;ساعت 0:57;  توسط گمنام;  | 

بلک متال در نروژ از زمانی پدید آمد که نئو وایکینگ های نروژ در جستجوی راه و وسیله ای برای نابود کردن مسیحیت در نروژ و بعد در تمام دنیا بودند و در این راه انسانهای بسیاری را کشتند و کلیساهای زیادی را آتش زدند و بلک متال را تا نهایت نواختند تاشاید خدای تاریک pagan ها باز گردد .

بازدید کنندگان و توریست ها از نروژ به عنوان کشور حماسه ها و افسانه ها یاد می کنند . پایتخت این کشور هم اسلو است که در مرکز این شهر همه چیز از خانه های سنگی زیبا تا معتادان و گدایان با قیافه های مختلف دیده می شود .

در یکی از همین خانه های مرکز این شهر و در اتاق 6 ضلعی آن گروه
mayhem به عنوان اولین گروه بلک متال نروژ شکل گرفت .

در این اتاق فرشهای بسیار کثیف در زیر پا ، صلیب های شکسته نازی بالای سر به همراه صلیب های برعکس و شمشیر وایکینگ ها که به در و دیوار آویزان شده دیده می شود .

Hell hammer در حال حاضر تنها عضو باقی مانده از ترکیب تشکیل دهنده گروه است هر چند که همچنان شایعاتی مبنی بر جدایی او و پیوستنش به گروه marduk به گوش می رسد و حضور او در تور این گروه به این شایعات قوت می بخشد .

پایه و اساس این موسیقی در نروژ در اوایل دهه هشتاد شکل گرفت . اعضای این گروه در همان خانه زندگی می کردند که اطرافیان از این خانه به عنوان خانه ای شیطانی یاد می کنند .

موسيقى متال، داراى زيرمجموعه‏هاى زيادى است كه برخى از آنان جزء مهم‏ترين گروه‏هاى شيطان‏پرست محسوب مى‏شوند؛ مانند هوى متال، بلك متال و... .

Black Metal

از زمانى پديد آمد كه نئووايكينگ‏هاى نروژ، در جست‏وجوى راه و وسيله‏اى براى نابود كردن مسيحيت در نروژ و بعد در تمام دنيا بودند و در اين راه، انسان‏هاى بسيارى را كشتند و كليساهاى زيادى را آتش زدند و بلك متال را بى‏نهايت نواختند تا شايد خداى تاريكى‏ها باز گردد. موسيقى‏اى كه بيانگر دنياى تاريك، سرد و بى‏روح است و سبكى مملو از خشونت، مرگ و كشتار، به اين گروه اختصاص دارد.

Death Metal

مرگ، يگانه حقيقتى است كه راه فرارى از آن نيست. درباره مفهوم مرگ، شيطان‏پرستان به دو دسته بسيار بزرگ تقسيم مى‏شوند:
دسته اول، كسانى هستند كه خودآگاهانه، مرگ و ماندن در جهنم را ترجيح مى‏دهند
دسته دوم، كسانى هستند كه منكر مرگ هستند و بر اين گمانند كه پرستش شيطان، كفايت مى‏كند تا او آنان را از چنگال مرگ رهايى بخشد و عمرى جاودان، نصيب آنان گرداند.
از اين لحاظ، دسته اول خطرناك‏ترند؛ زيرا آگاهانه به جنگى نامقدس در برابر خداوند روى مى‏آورند؛ جنگى كه مى‏دانند در آخر به شعله‏هاى آتش ختم مى‏شود. آنان گناه را زينت درونى انسان تصور مى‏كنند و به مرحله‏اى مى‏رسند كه ديگر گناه براى زندگى آنان، از آب و نان نيز ضرورى‏تر مى‏شود؛ تا درجه‏اى كه ديگر چيزى جز گناه نمى‏بينند. آنان به هر گناهى دست مى‏زنند ؛ ربا، قتل، دروغ، تهمت، دزدى، شرب خمر، هتاكى به مقدسات و مؤمنين، اعمال منافى عفت و... .
تعداد ديگرى سبك متال وجود دارد كه هر كدام داراى خصوصيات خاص خود هستند؛ اما وجه اشتراك بسيارى از آنان رواج خشونت و فحشاست.
آن چه ذكر شد، بيانگر بخشى از فرهنگ غرب و در رأس آن آمريكاست. اين سخن بوش كه «ارزش‏ها و موضوعات مورد علاقه آمريكا براى هر كسى و در هر جامعه‏اى درست و مفيد است» و نيز اين سخن او كه «اهداف آمريكا، برقرارى صلح، تداوم آزادى و رسيدن به سعادت و خوشبختى است»، چه معنايى مى‏تواند داشته باشد؟ شايد اين سخن توماس فردمن، تحليل‏گر سياسى آمريكا كه «جنگ با اين دشمن (اسلام)، با ارتش ممكن نيست؛ بلكه بايد در مدارس، مساجد، كليساها و معابد به رويارويى با آن پرداخت و در اين راه، جز با همكارى روحانيون، كشيشان و راهبان، نمى‏توان به پيروزى دست يافت»، تفسير و معنايى براى اين سخنان سردمداران آمريكا باشد.
متاليكا در سال 1981 يك نوازنده درام به نام " ‌لارس الريچ " با انتشار يك آگهي فراخوان تشكيل يك گروه هوي متال را اعلام و پس از مدتي موفق به جذب افراد مختلفي مي‌شود .
فعاليت اين گروه‌ها مانند ساير گروه هاي هوي متال به صورت غيرقانوني و زيرزميني در ظاهر و در باطن با حمايت سازمان‌هاي جاسوسي ايالات متحده آمريكا با شعارهاي اجتماعي و اعتراضي ادامه و گسترش مي‌يابد .
اين گروه چند سال بعد پيشنهادهاي Black metal را نيز ادامه داد و ضمن ارائه آثار مختلف زمينه را براي شكل‌گيري گروه هاي بعدي فراهم آورد .

در ایران هم چندیست کنسرت های این گروهها در حال اجراست

اولین کنسرت در دانشگاه تهران

در سال۸۲در تهران

در سال۸۳ در دانشگاه شیراز

در سال۸۵ در دانشگاه تهران(همایش یوسف اسلام)

در سال ۸۵ تالار خانه معلم

و...

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹;ساعت 6:6;  توسط گمنام;  | 

استفاده از موسيقي و به تبع آن ظهور خوانندگان جديد به مثابه شياطين نو ،ظرفيت‌هاي جديدي را در اختيار شيطان‌پرستان قرار داد .
" برايان هاگ وارنر " نام اصلي فردي است كه امروز به مرلين منسون يا به اختصار (MM) شهرت يافته است .
وي كه اكنون علاوه بر هواداران چندين هزار نفري در اقصي نقاط جهان به عنوان شيطان بزرگ شناخته و مورد پرستش قرار مي‌گيرد . مانند ساير افرادي كه از چهره‌هاي شاخص شيطان‌پرستي به حساب مي‌آيند دوران كودكي توام با سختي‌هاي فراوان مانند فقر و تنگدستي را سپري كرده‌است .
" برايان وارنر " يا (MM) تاكنون توانسته است نقش يك منجي را براي شيطان‌پرستي ايفا كند و اين افراد را از بن‌بست عزلت خارج كرده و مجددا به عرصه فعاليت‌هاي اجتماعي وارد سازد .
مرلين منسون نيز مانند ساير چهره‌هاي شناخته شده شيطانيسم چندين مرحله در طول عمرش يعني طي 38 سال گذشته ، براي مدت چند ماه يا چند هفته از نظر‌ها دور شده و پس از طي زمان موردنظر با ارائه يك كنسرت بزرگ و يا در چهره‌اي جديد و البته سخيف‌تر از گذشته ظاهر مي‌شود .
(لازم به ذكر است كه شيطان‌پرستان ادعا مي‌كنند كه در اين مدت به ملاقات شيطان و يا شياطين مي‌روند و دستوراتي را دريافت مي‌كنند.)
گفتني است طبق اطلاعات موجود زماني كه اين افراد " غيب " مي‌شوند ، جلساتي را با برخي مقامات بلندپايه امنيتي آمريكا و رژيم صهيونيستي برگزار مي‌نمايند و خواسته‌هايشان را مبني بر حمايت‌هاي مالي ، حقوقي و ... بيان و از حمايت ايشان برخوردار مي‌شوند .
شیطان پرستی وپیدایش آن در موسیقی متال وجنبش عظیم بلک متال
موسیقی متال دارای زیر مجموعه های زیادی است که برخی از آنان جز مهمترین گروههای شیطان پرست محسوب مشوند مانند هوی متال و بلک متال و….Black Metal
بلک متال در نروژ از زمانی پدید آمد که نئو وایکینگ های نروژ در جستجوی راه و وسیله ای برای نابود کردن مسیحیت در نروژ و بعد در تمام دنیا بودند و در این راه انسانهای بسیاری را کشتند و کلیساهای زیادی را آتش زدند و بلک متال را تا نهایت نواختند تاشاید خدای تاریک ها باز گردد .موسیقی که سخن از دنیای تاریک سرد و بیروح را بیان میکند سبکی مملو از خوشونت مرگ و کشتار

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹;ساعت 6:5;  توسط گمنام;  | 

آشنایی گذرا با « آنتوان لاوی »

نام کامل وی « آنتوان شزاندر لاوی » (Anton Szandor Lavey) می‌باشد . وی در یازدهم آوریل سال 1930 میلادی در شیکاگو آمریکا متولد و به همراه خانواده‌اش به سانفرانسیکو عزیمت نموده و تا زمان مرگش در آنجا ساکن می‌شود .

وی شخصیتی ناهنجار و ناسازگار بوده که در سن 17 سالگی ضمن فرار از تحصیل و حضور در خانه به عنوان خدمه و دلقک به یک سیرک می‌پیوندد .

لاوی در سال 1950 میلادی در دایره جنایی پلیس آمریکا به عنوان عکاس جنایی مشغول به کار می‌شود (5) که تاثیرات عمده‌ای را نیز می‌پذیرد .
آنتوان در سال 1952 با « کارول لنسیگ » ازدواج می‌کند اما بنابر دلایلی اعم از عدم التزام به اصول اولیه اخلاقی و پایبندی به روابط خانوادگی و شیفتگی به زن دیگری به نام « داین هگارتی » از همسر اولش جدا شده و از سال 1960 به بعد روابط نامشروعی را با وی آغاز می‌کند . لاوی یک فرزند نامشروع از هگارتی که هرگز با وی ازدواج نکرد را به دست می‌آورد.
 

وی همچنین علاقه وافری به نوازندگی پیانو داشته و طبق اطلاعات موجود در همین سال‌ها روابط جدی و پردامنه را با برخی عناصر سازمان (CIA) همچون « مایکل آکینو » (6) برقرار می‌کند .


این فرد مرتبط با سازمان جاسوسی آمریکا در تاریخ 30 آوریل 1966 در حال که برای جمعی از اعضای حلقه‌های سری « دایره اسرار‌آمیز » با سری تراشیده سخن می‌گفت ، مدعی بنیان‌گذاری « ‌کلیسای شیطان » شد .                                                                                                                                                   

 

نامبرده کتابی را تحت عنوان « انجیل شیطان » و کتاب دیگری نیز با نام « آئین ‌پرستش شیطانی » به چاپ رساند . روز مرگ لاوی با نام « هالووین » در آمریکا شناخته می‌شود .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹;ساعت 6:4;  توسط گمنام;  | 

نماد «چشم جهان بین» در نرده ایستگاه های اتوبوس در خیابان ولی عصر (عج)

[تصویر: 6-9-1389%5CIMAGE634264657481771250.jpg]

[تصویر: 6-9-1389%5CIMAGE634264656864115000.jpg]

آیا  شهرداری و مترو دارند به ترویج فرقه های فراماسونی می پردازند 

 یا

نه اینها از همه چیز قافلند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹;ساعت 6:3;  توسط گمنام;  | 

 چشم شیطان پرستی در ایستگاه‌ مترو چهارراه‌ولی‌عصر بدون نظارت مسئولان مربوطه نصب شد. بعد از طرح مباحث متعدد؛ مسئولان امر به این نتیجه رسیدند که باید این نمادها را از سطح شهر جمع‌آوری کنند.

 ایستگاه مترو چهارراه ولی‌عصر تازه آماده بهره‌برداری شده و تعداد زیادی از شهروندان از این ایستگاه که در شلوغ‌ترین نقطه شهر قرار دارد تردد می‌ کنند. متروی تهران این ایستگاه را با نمادهای متعددی تزئین کرده است. در تابلوهای نصب شده نمادهای فراماسونری به چشم می‌خورد.

در ابتدا که موضوع را با محسن هاشمی مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه در میان گذاشتیم؛ وی اعلام کرد که چیزهایی در این زمینه شنیده است ولی قرار است بررسی ها لازم صورت گیرد.

بعد از بررسی‌های صورت گرفته مثل اینکه مشخص شد این نماد همان نماد فراماسونری است و شهرداری تهران اقدام به جمع‌آوری این نمادها کرده است.

عکسهایی از نمادهای به کار رفته

 

 

نماد فراماسون‌ها در ایستگاه مترو ولیعصر تهران؟!

 

شما می بینید یک چشمی را که در وسط این تصویر خودنمایی میکند

که اشاره دارد به فردی یک چشم که فرقه های فراماسونی او را مونجی خود میدانند

و در حال مهیا کردن جهان برای ظهور او هستند

او همان دجال یا ضد مسیح است

و باز هم یک چشم

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹;ساعت 6:1;  توسط گمنام;  | 

لباس
لباس‌های گروه‌های متال یا گروه‌‌های شیطانی دارای لوگوی گروه‌های موسیقی متال یا نشانه‌های معروف فرقه‌های شیطانی مانند پنتاگرام، صلیب برعكس، 666 و... می‌باشد.
این لباس‌ها از خارج از كشور، مثلا از دبی یا تركیه وارد ایران شده و توسط تعداد خاصی فروشنده لباس كه كار اصلی آنها فروش این لباس‌ها می‌باشد، به فروش می‌رسد.
فروش این لباس‌ها با توجه به این كه محدودیت‌های زیادی برای دسترسی به آنها در داخل وجود دارد، برای فروشندگان سودآور می‌باشد. لباس‌ گروه‌‌های شیطانی معمولا به رنگ سیاه بوده و به صورت تی‌شرت و شلوار تنگ و چسبان می‌باشد.
كفش پسران به صورت پوتین و دختران به صورت چكمه‌های چرمی با ساق‌های بلند است. كفش‌های غیرپوتین نیز به صورت یك لنگه قفل و یك لنگه كلید نیز است.
در بین آرایش‌ها معمولا آرایش و میكاپ به شكل تیپ جنس مخالف دیده می‌شود، مثلا در مورد مو، پسران مانند دختران و دختران مانند پسران آرایش می‌كنند
زیورآلات مورد استفاده جوانان علاقه‌مند به صورت انگشتر تك‌بند یا تمام بند، انگشترهای اسكلتی، گردنبند، لب‌گیر، دستبند یا مچ‌بندهای چرمی، دستبندهای تیغ‌دار، لنزهای چشمی شیطانی، گوشواره و... است.
این انگشترها معمولا دارای جنس نقره و به شكل علائم شیطانی یا علائم و لوگوی گروه‌های شیطانی و یا علائم اسكلتی و وحشتناك می‌باشد كه معمولا به شكل الهه‌های شیطانی هستند.
این زیورآلات عمدتا توسط فروشندگان اجناس نقره در كشور به فروش می‌رسند و معمولا مغازه‌های خاصی اقدام به فروش آنها می‌كنند.زیور آلات
لازم به ذكر است كه بیشتر فروشندگان با آگاهی قبلی اقدام به فروش این لباس‌ها یا علائم می‌كنند و تنها عده كمی از آن آگاهی ندارند، چرا كه به مرور زمان فروشندگان در تماس با خریداران، آنها و گرایشاتشان را خواهند شناخت.
عده‌ای از این فروشندگان گاه حتی از مشتریان خود سفارش ساخت علائم خاص یا خرید لباس با فرم‌های خاص را نیز دریافت می‌كنند. البته تعدادی مغازه خیاطی نیز وجود دارند كه با دستگا‌‌ه‌های كامپیوتری خود علائم و نشانه‌ها یا كلمات و لوگوهای خاص را روی لباس مشتریان می‌دوزند.


آرایشگاه‌ها
در خارج از ایران و در كشورهای غربی، كلوپ‌‌های خاصی هستند كه اقدام به میكاپ و آرایش‌های شیطانی می‌كنند. گاه این آرایش‌ها ساعت‌ها طول می‌كشد. كارشناسان در بررسی این تیپ‌ها و مدل‌ها به آنها زیبایی‌شناسی شیطانی می‌گویند كه منظور آرایش به صورت هر چه زشت‌تر شدن می‌باشد.
در ایران در حال حاضر تعدادی آرایشگاه‌های زیرزمینی در این زمینه فعال هستند. مدل موی شیطانی در ایران فعلا به صورت موی خیلی بلند یا بدون مو (طاس)‌ است. عده‌ای از جوانان علائم شیطانی را روی سر خود به صورت منفی و مثبت درمی‌آورند. در تیپ‌های شیطانی مدل مو، لباس، كفش و زیورآلات حتما باید با هم هماهنگ باشند، مثلا در مورد لباس، اگر لباس به جای تنگ بودن گشاد باشد از تیپ متال وارد تیپ رپ می‌شویم.
در حال حاضر عده قابل توجهی از جوانان از مدل‌های شیطانی مانند موهاك، قارچی، طاووسی و... استفاده می‌كنند ولی چنانچه آنها از نظر لباس نیز تیپ‌های شیطانی نداشته باشند، نمی‌شود به آنها شیطان‌پرست اطلاق كرد، چرا كه در حال حاضر عده‌ای از جوانان كه ممكن است اصلا گرایشات شیطانی نداشته باشند از این مدل موها جهت جلب توجه و... استفاده می‌كنند.اقدامات و مراسم گروه‌های شیطان‌پرست در داخل كشور
در بین این گروه‌ها رفتارهای عمومی مختلفی شایع هستند، بعضی از این رفتارها حالت فردی، بعضی حالت جمعی و بعضی از آنها مشخص نیستند كه به صورت فردی یا جمعی انجام می‌شوند.
عموم رفتارها در ابتدا از جدیتی برخوردار نبوده و به خاطر جلب توجه صورت می‌گیرند ولی در ادامه با استمرار و تكرار، حالتی جدی به خود می‌گیرند و خطرناك می‌شوند.
بعضی از رفتارها در علاقه‌مندان در حالت باور و اعتقاد وجود داشته و كمتر عملی می‌شوند و معمولا در حالت شایعه قرار دارند و حتی ما نمی‌‌دانیم كه آیا این رفتار توسط آنها به انجام رسیده یا نه و اگر انجام شده چند بار بوده و چقدر شیوع داشته است.
چیزی كه مسلم است این است كه این رفتارها در بیشتر این جوانان مشترك است و همه از این رفتارها صحبت به میان می‌آورند. معمولا شایعات مشترك هستند و عده زیادی ادعا دارند كه این رفتارها را از خود بروز داده‌اند یا از دیگران دیده‌اند.
به طور كلی اقدامات و رفتارهای زیر در بین شیطان‌‌گرایان عمومیت دارد:
1 - بی‌اعتقادی به خدا، دین، آخرت، پیامبران و ...

2 - اهانت به كتب مقدس و مخصوصا كتاب انجیل كه معمولا آن را یا پاره می‌كنند یا می‌سوزانند و ...

3 - اهانت به علامت‌ها یا اشیاء یا اماكن مقدسه، مثلا برعكس كردن صلیب حضرت مسیح یا اهانت به قبله‌گاه مسلمین یا نوشتن جملاتی روی كلیساها و...

4 - اغفال دختران با اقدام به آزار و  و اذیت و رابطه جنسی همراه با خشونت با آنها به خاطر عقاید ضد زنی و ابرمردی.
عده زیادی از این گروه‌ها با خشم زیاد اعلام می‌كنند كه از زن‌ها متنفرند و هیچ رابطه‌ای با آنها بجز خشونت یا تجاوز نمی‌توانند داشته باشند. عده‌ای از آنها معتقد هستند كه زنان موجوداتی پست و ضعیف هستند كه فقط جهت ارضای غرایز مردان آفریده شده‌اند و نباید بیش از این به آنها بها داد.
در موسیقی بلك متال گروه‌های زیادی وجود دارند كه بر ضد زنان شعر می‌سرایند یا آهنگ یا كلیپ می‌سازند. در این كلیپ‌ها به وحشیانه‌ترین شكل ممكن به زنان توهین شده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.
به خاطر همین تفكرات در این موسیقی است كه در غرب هرجا دختر یا زنی مفقود می‌شود یا مورد تجاوز یا قتل قرار می‌گیرد ابتدا شیطان‌پرستان و متال‌بازها را مقصر می‌دانند.
در غرب شایع است كه شیطان‌پرستان جهت انجام مراسم خود باید دختران باكره یا زنان را قربانی كرده یا در راه شیطان به آنها تجاوز كرده، آنها را باردار سازند.
جالب آنجاست كه بعضی از خوانندگانی كه در كلیپ‌های خود به آزار و اذیت زنان می‌پردازند خود در انگشتشان حلقه ازدواج دارند یا در پشت صحنه كارهایشان می‌بینیم كه نامزد یا همسر دارند.
عده‌ای از شیطان‌پرستان از این‌كه مردم مسائلی مانند قتل و جنایت‌های خشن و وحشتناك را به آنها نسبت می‌دهند ناراحت هستند و آنها را شایعه می‌دانند ولی عده‌ای از آنها، آن را پذیرفته‌ و اعتراف و اقرار به انجام چنین كارهایی می‌كنند.
بعضی از این قتل‌ها و جنایات فقط متوجه زنان و كودكان نیستند. بلكه در بین اقشار دیگر جامعه نیز دیده می‌شوند. برای مثال به نمونه‌هایی از آنها كه توسط یك مستند به نام‌ «زنگ‌های دوزخ» گزارش شده‌اند، توجه كنید.
تامی سالی‌وان در سال 1988 در نیوجرسی در حالی كه فقط 16 سال داشت به طرز وحشتناكی مادر خود را با چاقوی پیش‌آهنگی‌اش میكشد. او دو دست مادرش را قطع  و صورتش را از جمجمه جدا كرده، پس از این كار به طرز وحشیانه‌ای رگ و دست خودش را می‌برد، به شكلی كه دستش از بدن جدا می‌شوند.
طبق گزارش‌های پلیس او به موسیقی متال و جادوگری علاقه‌مند بوده است.
در 12 آوریل 1985 یك پسر 14 ساله طرفدار گروه آیرن میدن سه نفر را كشت. او علامت 666 را بر سینه خود خالكوبی كرده بود.
یا مثلا شخصی به نام ریچارد رامسیس جنایتكار بدنام كالیفرنیایی كه عده زیادی را با كارد به قتل رسانده و تحت تاثیر گروهی به نامAC/DC  بوده است. او علامت پنتاگرام كه یك نشانه شیطانی است روی بدن قربانیان یا دیوار خانه آنها می‌كشیده است.
نمونه دیگر، موردی است كه در فیلم مستند مایكل مور «بولینگ برای كلمباین» شاهد تصاویری از آن بوده‌ایم. در این فیلم دو جوان دبیرستانی كه 16 و 17 ساله به نظر می‌رسند از كمپانی‌های اسلحه‌سازی آمریكا چند عدد اسلحه سنگین مسلسل، نارنجك و ... خریداری می‌كنند و روز بعد در مدرسه با این سلاح‌ها 12 تن از همكلاسی‌های خود را به قتل رسانده و عده زیادی را نیز مجروح می‌سازند. بعد از این جنایت، اقدام به خودكشی می‌كنند.
كن‌ود خبرنگار، محقق و گزارشگر برنامه تلویزیونی در مستند زنگ‌های دوزخ چنین می‌گوید:
«چرا ما میلیاردها دلار صرف تبلیغات می‌كنیم، چون مردم به تبلیغات پاسخ می‌دهند. این موسیقی هم نوعی تبلیغاته و من بچه‌هایی را دیدم كه به این تبلیغات پاسخ دادند، من آنها را روی سكوی سردخانه دیده‌ام.»
در ایران ما نمی‌دانیم كه چه تعدادی از قتل‌های وحشیانه و مرموز كه به صورت كشف‌نشده باقی مانده‌اند به دست شیطان‌پرستان صورت گرفته یا می‌گیرند. البته عموما تصور می‌شود كه آنها فقط ادعای انجام چنین كارهایی را دارند و هرگز توانایی انجام آن را ندارند.

5-كشتن و آزار حیواناتی مانند سگ، گوسفند و گربه به صورت دار زدن، سر بریدن، سوزاندن و ...
این مساله به كرات در بین جوانان شیطان‌گرا اتفاق افتاده و خود به آن اقرار كرده‌اند. این  اتفاق در بسیاری از كلیپ‌ها و حتی لایوهای زنده متال رخ داده است مانند منفجر كردن یك حیوان با دینامیت یا له كردن جوجه‌ها با كفش‌های آهنین و...

6- برگزاری مراسم خودزنی و بعد از آن خوردن خون خود یا دیگری خودزنی
 بین جوانان علاقه‌مند به موسیقی متال از رواج بالایی برخوردار است. این خودزنی‌ها به شكل‌های مختلف در بین پسران و دختران دیده می‌شود. خودزنی در گذشته یكی از مراسم خاص شیطان‌پرستی بوده است كه با آن شیطان‌پرستان سعی كرده‌اند توجه شیطان را به خود  جلب كنند.
خوانندگان و گروه‌های زیادی در موسیقی وجود دارند كه اقدام به خودزنی می‌كنند. ستارگان موسیقی متال مانند «سیدو شیز» یا «آلیس كوپر» ستاره هوی‌متال‌راك مرتكب آن شده‌اند یا حتی ایگی پاپ یكی از خوانندگان پانك كه شیشه شكسته آبجو را روی صحنه روی پوست سینه‌اش می‌كشد. این خودزنی‌ها گاه به حالت خودكشی نیز نزدیك می‌شود. حتی شایعاتی در مورد بعضی از گروه‌هایی كه اقدام به قطع اندام بدن خود كرده‌اند شنیده می‌شود و حتی عكس‌هایی در اینترنت درباره آنها وجود دارد.
خونخواری نیز در بین علاقه‌مندان رواج دارد ولی به نسبت كمتر از خودزنی‌هاست. خونخواری در بین علاقه‌مندان شیطانپرستی در ایران یا در بین خوانندگان درخارج اصلا شایعه نبوده و واقعیت دارد.
خونخواری یكی از مراسم خاص شیطان‌پرستان است كه در آن خود خون یا خون را همراه با شراب می‌نوشند. این مراسم را شیطان‌پرستان به خاطر تمسخر مراسم شام آخر حضرت مسیح انجام می‌دهند كه ایشان (مسیح)‌ به قول مسیحیان در آن مراسم فرموده‌اند: از این شراب بنوشید كه همانا خون مناست. البته لازم به ذكر است كه خودزنی در بین بعضی جوانان درغیر از گروه‌های شیطان پرست نیز رواج دارد. خودزنی در بین بیماران روانی، زندانیان یا جوانانی كه می‌خواهند شجاعت و جسارت خود رابه بقیه نشان دهند هم دیده میشود.
گاهی اوقات خودزنی در بین علاقه‌مندان متال بعد از مصرف مشروبات الكلی یامصرف مواد مخدر یا مواد روان‌گردان اتفاق می‌افتد كه عده‌ای از آنها این عمل را بعد از مصرف، مرسوم قلمداد می‌كنند. عده‌ای از جوانان علاقه‌مند به موسیقی متال علت خودزنی را جدای از جلب توجه، به افسردگی و مشكلات روحی نیز نسبت میدهند.
مصرف مواد مخدر

در موسیقی متال كه در آن عموما به مسائل ماوراءالطبیعه پرداخته می‌شود هیچ چیز به اندازه مواد مخدر رواج ندارد. البته یكی از توجیهات آنها برای مصرف مواد، نیرو گرفتن از مواد برای خلق آهنگ یا سرودن اشعار ماورایی است.
مصرف مواد در بین علاقه‌مندان از همان ابتدای ورود موسیقی شروع می‌شود و عده كمی از جوانان هستند كه علی‌رغم ورود به این موسیقی درگیر اعتیاد نشده‌اند.
بسیاری از ستارگان راك، جان خود را بر سر مصرف مواد از دست داده‌اند، عده‌ای از آنها كه از بزرگ‌ترین خوانندگان یا نوازندگان موسیقی راك هستند بر اثر مصرف زیاد فوت كرده‌اند. افرادی همچون جیمیه ندرمیكس، جیمی شاپلینف، كیت مون، جام بانا، باب مارلی و ...
كارشناسان معتقد هستند كه یكی از دلایل شیوع مصرف مواد مخدر در بین خوانندگان راك و متال این است كه چون پخش‌كنندگان مواد مخدر در دنیا هیچ رسانه‌ای برای تبلیغ مواد خود ندارند این مواد را به صورت رایگان و به مقدار بسیار در اختیار خوانندگان و نوازندگان متال قرار می‌دهند تا آنها با مصرف آن، آن را بین جوانان رواج دهند.
عموما تماشاگران برای نشان دادن محبت خود به خواننده در هنگام اجرا یا بعد از آن به او مواد مخدر هدیه می‌دهند تا به این صورت علاقه خود را به او نشان دهند.
در حال حاضر جوانان در ایران در كنار مصرف مواد مخدر گیاهی، از داروها و مواد مخدر شیمیایی خاصی مصرف می‌كنند.
برای نمونه آنها داروهای خواب‌آور یا آرام‌بخشی مانند ترامادول، دیازپام، كلرازپام، اگزوزپام،  بی‌پری می‌دین یا... را به تعداد بالا گاه به اندازه یك برگ قرص مصرف می‌كنند و به نشئگی‌های 24 ساعته یا چند روزه می‌روند. داروخانه‌ها عموما باید با نسخه پزشك این داروها را در اختیار آنها قرار بدهند ولی متاسفانه این طور نبوده و آنها به صورت آزاد این داروها را به مشتریان می‌فروشند. مصرف این داروها آن هم با تعداد بالا در حد یك برگ یا 2 برگ آثار ویران‌كننده‌ای بر تن یا جسم آدمی دارند.
هالیوود و شیطان‌پرستی

در تاریخ سینما فیلم‌های متعددی در مورد شیطان‌پرستی، گروه‌های ضدزن، خون‌آشام‌ها، مرده‌خوارها و... ساخته شده است. برای بعضی همیشه این معما بوده است كه آیا اول چنین گروه‌های شیطانی وجود داشته‌اند و بعد از روی آنها فیلم ساخته شده است یا اول چنین فیلم‌هایی ساخته شده است و بعدا چنین گروه‌هایی به وجود آمده‌اند. از فیلم‌های مطرح كار شده در گذشته می‌توان به دروازه نهم، بچه رزماری و دراكولای برام استوكرز یا از مدل‌های قدیمی‌تر آن به نمایشنامه‌های فاوست، دكتر فاستوس و... اشاره كرد.
در حال حاضر در هالیوود فیلم‌های شیطانی متعددی ساخته می‌شوند كه موضوع عمده آنها سكس و خشونت است. در این فیلم‌، شكنجه، تجاوز، سنگدلی و بی‌رحمی موج می‌زند. در كنار آن فیلم‌هایی با موضوع مرده‌خواری، خونخواری و... ساخته می‌شوند كه مخاطب اصلی آنها علاقه‌مندان به موسیقی متال و گروه‌های شیطانی هستند.
برای مثال می‌توان به فیلم هشت میلیمتری فیلم‌های اره اشاره كرد كه موضوع اصلی آنها خشونت و تجاوز است. ادامه ساخت این فیلم‌ها گاه به شماره‌های 4 و 5 می‌رسند. برای مثال به طالع نحس 3 یا اره 5 می‌توان اشاره كرد.
آنتوان لاوی قبلا در فیلم بچه رزماری بازی كرده بوده و در دهه اخیر نیز فیلم مستندی با عنوان شیطان سخن می‌گوید از او ساخته شده است.
در حال حاضر بسیاری از گروه‌های شیطانی درباره گروه خود فیلم سینمایی ساخته‌اند و بسیاری از كارگردانان با امكانات زیاد در خدمت آنها برای ساخت كلیپ‌های پرخرج شیطانی هستند. گاه ساخت یك كلیپ چند دقیقه‌ای با قیمت ساخت یك فیلم سینمایی تمام می‌شود.
برای مثال می‌توان به كلیپ‌های مرلین منسون اشاره كرد كه در نهایت ظرافت‌های برنامه‌سازی و كارگردانی ساخته شده‌اند. در حال حاضر بسیاری از گروه‌های شیطانی، آهنگساز فیلم‌های مطرح جهانی هستند. برای نمونه می‌توان به فیلم ماتریكس یا بزرگراه گمشده اشاره كرد كه آهنگسازی آن توسط مرلین منسون كار شده است.
در حال حاضر موسیقی‌ سكانس‌ها یا فیلم‌های ترسناك و دلهره‌آور عموم فیلم‌ها توسط شیطان‌پرستان ساخته می‌شود. در داخل كشور خودمان ایران هم موسیقی سریال‌هایی با موضوعات شیطانی توسط آهنگسازان موسیقی متال كار می‌شود و در داخل سریال‌هایی كار شده‌اند كه مانند برنامه‌ها و فیلم‌های غربی در ترویج شیطان‌گرایی موثر بوده‌اند.
در اروپا نوعی تفكر از طریق این فیلم‌ها به مردم تزریق شده است كه ترویج شیطان‌گرایی پرخطر است. آن تفكر به این صورت است كه شیطان در جهت دخالت در امور روحی و مادی دارای قدرت‌های زیادی است. مثلا قادر است در جسمی حلول یا تناسخ داشته باشد یا این كه می‌تواند اجسام را به حركت درآورده و در زندگی عادی مردم دخالت كند. طبق احكام اسلامی شیطان فقط توانایی وسوسه كردن انسان را دارد و بس.
اما در  برخی فیلمها كه در چند سال گذشته  پخش شده‌اند به نوعی این تفكر غلط را به مخاطب القاء كرده‌اند كه شیطان قادر به دخالت یا تغییر در امور مادی است.
در فیلم‌های غربی این نگرش كه تا حدودی با تفكر مسیحی نیز همخوانی دارد به تماشاگر القاء می‌شود و این خود زمینه‌ساز گرایش به شیطان جهت در امان بودن از او یا كسب قدرت از او است.
از نمونه فیلم‌های غربی در این زمینه می‌توان به فیلم «كنستانتین» یا فیلم «جن‌‌گیر» اشاره كرد كه هر دو از تلویزیون یا آنونس‌های متعدد پخش شده‌اند.
پراكندگی جغرافیایی گروه‌های شیطانی
علاقه‌مندان به موسیقی بلك متال یا گروه‌های شیطان‌پرست عموما در مناطق یا استان‌هایی از كشور بیشتر از جاهای دیگر تمركز جمعیتی دارند، حتی این مساله درباره پاتوق ها نیز صادق است.
این گروه‌ها در بین ارامنه و مسیحیان در قیاس با ادیان دیگر در ایران از جمعیت قابل توجهی برخوردار هستند.
در این مناطق گروه‌های ضدمسیحی كه خود را با نام آنتی كریست معرفی می‌كنند، دیده می‌شوند. این گروه‌ها در مناطقی كه سكونت دارند بر جوانان دیگر تاثیر‌گذار هستند. به شكلی كه در مجاورت آنها عده‌ای از جوانان ادیان دیگر نیز خود را آنتی‌كریست یا ضد مسیح معرفی كرده و با آنها همفكر می‌شوند.
در داخل كشور و حتی در دنیا می‌توان گفت كه گروه‌های ضدزرتشتی یا ضد یهودی وجود ندارند. البته در دنیا گروه‌های ضداسلامی نیز وجود دارند كه نسبت به گروه‌های ضدمسیحی بسیار كم تعداد هستند.
هدف از بیان این مطلب این است كه شیطان‌پرستان و كلا سایر گروه‌های منحرف در كشور دارای پاتوق‌های خاص و ویژه‌ای هستند كه این نكته خود بیانگر انتقالی بودن گرایش به این جریانات است، به شكلی كه جوانان آن را با همنشینی و مجاورت با دوستان و همسالان خود به یكدیگر انتقال می‌دهند و معمولا در بین این جوانان گرایش ذاتی یا استعدادی برای جذب به این گروه‌ها وجود ندارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹;ساعت 5:58;  توسط گمنام;  | 

 برنامه مثلث شيشه اي كه هر شب از شبكه تهران پخش مي شود، در دكور خود از يك ميز شيشه اي با شكل مثلث استفاده كرده است اما شكل اين ميز شباهت بسيار زيادي با آرم يكي از گروههاي انحرافي دارد.

در نماد اين گروه انحرافي، راس مثلث از بدنه آن جدا شده و در راس جدا شده چشمي قرار دارد که همه چيز را مي‌بيند.

 


 

و

  حاميان اين گروه انحرافي اعتقاد دارند که اين چشم شيطان است و بر اين باورند کسي که بتواند اين چشم را بدست آورد به تمام دنيا کنترل پيدا مي‌کند. در ميز طراحي شده در برنامه مثلث شيشه اي نيز بخش بالايي مثلث از بدنه آن جدا شده است. شباهت مذكور باعث سوء استفاده پيروان اين فرقه شده و صداوسيما ظاهرا بصورت ناخواسته در حال تبليغ يك گروه انحرافي است   گفتنی است، رضا رشید پور، مجری و تهیه کننده این برنامه، 47 روز پیش به ایسنا گفته بود: «اميدوارم با ميزان تحمل‌ها به 90 قسمت برسيم »   رشید پور در پایان ضمن اعلام جایگزینی یک برنامه سرگرمی به جای مثلث شیشه ای، اظهار داشت تا در فرصتی مناسب تر، مباحثی چالشی مطرح شود.رضا رشید پور، مجری و تهیه کننده این برنامه، 47 روز پیش به ایسنا گفته بود: «اميدوارم با ميزان تحمل‌ها به 90 قسمت برسيم» برنامه مثلث شیشه ای با اجرای رضا رشیدپور در حالی که پیشتر اعلام شده بود 90 شب ادامه خواهد داشت در سی و پنجمین برنامه متوقف شد و رشیدپور از اتمام پخش این برنامه خبر داد. آخرین برنامه زنده مثلث شیشه ای به تکرار بخش های منتخب این برنامه و نظرسنجی از مخاطبان برای باز پخش کامل یکی از گفتگوهای انجام شده، اختصاص یافته بود.  نکته جالب توجه این نظرسنجی، عدم وجود نام مهمانان سیاسی مثلث شیشه ای در کنار بازیگران و هنرمندان در میان گزینه های نظرسنجی جهت پخش مجدد آن برنامه در فردا شب بود.  پیش تر اعلام شده بود که مثلث شیشه ای در 90 قسمت پخش خواهد شد. رشید پور در پایان ضمن اعلام جایگزینی یک برنامه سرگرمی به جای مثلث شیشه ای، اظهار داشت تا در فرصتی مناسب تر، مباحثی چالشی مطرح شود.  وی گفت:« چون هوای تابستان گرم هست، وبرنامه چالشی هوارا گرم تر می‌کند، ودر هوای گرم باید کولر روشن کرد، وچون برق نیست که کولر روشن شود، پس بهتر است برنامه چالش اجرا نشود».
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹;ساعت 5:52;  توسط گمنام;  |